Общопромишлени вентилатори


Осови вентилатори
ВО.С.х (осови стенни вентилатори)
ВО.К.х (осови канални вентилатори)
ВО.К.Р.х (осови канални реверсивни вентилатори)
ВО.П.х (осови покривни вентилатори)
ВО.Т.х (осови вентилатори за трансформатори)
ВО.С(К).Ф2-3/19.х (осови - стенни и канални)
ВО.С(К).Ф2-3/30.х (осови - стенни и канални)
ВО.С(К).Ф2-4/19.х (осови - стенни и канални)
ВО.С(К).Ф2-4/30.х (осови - стенни и канални)

Центробежни вентилатори за ниско и средно налягане
ВНН.Е(Р).х (центробежни вентилатори)
ВНН.Е.В.x (вертикални вентилатори)
ВНН.Е.х-пещни (вентилатори за пещи)
ВНН.КБ.х (канални вентилатори барабанни)
ВНН.КН.х (канални вентилатори)
ВНН.ПХ(ПВ).х (покривни вентилатори)
ВНН.Е(Р).х.П (киселинно- и корозоустойчиви пластмасови вентилатори)
ВНН.Е.х.Д (вентилатори двойнолопатъчни)
ВНН.Е.х.Д на плоча (вентилатори двойнолопатъчни)
ВНН.Е.х.Б (барабанни вентилатори)
ВНН.Е(Р).ВТ.х (вентилатори за димни газове)
ВНН.Е(Р).ПР.х (прахови вентилатори)
ВК ВНН.Р.ДВ.x.Б и ВНН.х.ВК (вентилационна камера с вентилатор за ниско и средно налягане)

Центробежни вентилатори за високо налягане
ВВН.Е(Р).х (вентилатори за високо налягане)
ВВН.Е(Р).x.М (вентилатори - серия М)
ВВН.Е.В.х (вертикални вентилатори)
ВВН.Е(Р).ВТ.х (вентилатор за димни газове)

 


Назад

English (Английски)