Продукти

      Вентилаторите са машини, чиято основна функция е да осигуряват поток на въздух или газ за различни процеси в индустрията. Ползват се за проветряване, транспортиране на частици, охлаждане, сушене. Намират приложение в обслужването на производството на електрическа енергия, контрол на замърсяването, производството на метали и преработка, производството на цимент, минната, нефтохимическата, хранително-вкусовата промишленост.

      Съществуват следните видове вентилатори: • центробежни • осови (аксиални) • стенни (за монтаж на прозорец или стена) • покривни • канални • за трансформатори • реверсивни • за димни газове (за висока температура) • прахови • корозоустойчиви и киселиноустойчиви (пластмасови или от неръждаема стомана)• за ниско, средно и високо налягане • с назад полегнали лопатки • с напред полегнали лопатки • с барабанни работни колела • взривозащитени и др.

      Всеки проект за вентилация е уникален. За да намерите вашето решение, моля прегледайте нашите продукти.

 

Назад

English (Английски)