Новини

12.11.2021 BG16RFOP002-2.089-0005-C01 - Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

КОВЕНТ - КЛИМА ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0005-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква КОВЕНТ - КЛИМА ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта. Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране. Начало: 12.10.2021 г. Край: 12.01.2022 г. Онагледяване ТУК


3.04.2017 Пресертификация по БДС EN ISO 9001:2015

През месец март 2017 г. КОВЕНТ-КЛИМА ООД поднови успешно сертификата си за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Обхватът на дейностите, за които КОВЕНТ-КЛИМА ООД е сертифицирана е „Разработване, производство, продажба и сервиз на вентилатори, въздухоотоплителни апарати, локални прахоуловители за работа в потенциално експлозивна атмосфера, общопромишлени такива и аксесоари.“ Валидността на сертификата е до 23.03.2020 г. Копие от сертификата може да бъде изтеглен от директория “За сваляне“.


2.04.2014 КОВЕНТ-КЛИМА ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

В изпълнение на договор ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0459-C0001 КОВЕНТ-КЛИМА ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за фибер лазерно рязане за „КОВЕНТ-КЛИМА” ООД. Необходимите документи могат да бъдат изтеглени от тук.


17.09.2011 Международен Технически панаир - гр. Пловдив

КОВЕНТ-КЛИМА ООД има удоволствието да представи своята дейност и продукти по време на Международния Технически панаир, провеждащ се от 26.09.2011 до 01.10.2011 в гр. Пловдив. Каним най-учтиво всички наши настоящи и бъдещи клиенти, колеги и партньори да посетят нашия щанд, където ще имат възможността да се запознаят с нашите изделия. Очакваме Ви в палата 13, щанд В6.


10.03.2011 Пресертифициране по стандарт БДС EN ISO 9001:2008

През месец февруари 2011 г. КОВЕНТ-КЛИМА ООД поднови сертификацията си на СУК в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Копие от сертификата може да бъде изтеглен от директория \"За сваляне\"


12.01.2009 Плазмено рязане

Дружество КОВЕНТ-КЛИМА ООД, гр. Бургас разполага с нова модерна цифрово-програмна машина за рязане, производство на фирма БАЙКАЛ, с плазмен източник Hypertherm HSD130. Предлага плазмено рязане на детайли от стомана с размери до 1500х3000 мм и дебелини до: 30 мм за Ст3 и 20 мм за неръждаема стомана. Точност на позициониране 0.1 мм. Цена за услугата и конкретна оферта се получават след запитване.


English (Английски)