Продукти

Информация относно нашите продукти:
  - Промишлени и взривозащитени осови вентилатори - стенни, канални, покривни, реверсивни, за силови трансформатори и т.н.;
  - Промишлени и взривозащитени центробежни вентилатори - за ниско и средно налягане, за високо налягане, за вертикален монтаж, за димни газове, за вентилационни камери, за пещи, прахови, с барабанни работни колела, с работни колела с назад полегнали лопатки, двойнолопатъчни и др.;
  - Въздухоотоплителни апарати;
  - Локални прахоуловители и аксесоари

Новини

Последни новини

Профил

Информация за КОВЕНТ-КЛИМА ООД

За сваляне

Файлове, които можете да свалите:
  - Каталог на продуктите - вентилатори, прахоуловители, въздухоотоплителни апарати и клапи
  - Сертификати
  - Инструкции за употреба
  - Информация
- обща техническа информация и информация за АТЕХ Директивите и тяхното прилагане, определение за експлозивна атмосфера, класификация на опасните зони, категории на взривозащитените съоръжения, маркировка на взривозащитените съоръжения, значение на маркировката

Контакти

Свържете се с нас

English (Английски)